Introductie

ArmsTradeWatch heeft als doel de Europese wapenindustrie en wapenhandel in kaart te brengen. Dit om onderzoek naar deze industrie door journalisten en NGOs, en zo ook het ter verantwoording roepen van deze industrie en de daarmee verbonden overheidspolitiek, te bevorderen en te vergemakkelijken. Door informatie uit een diverse reeks open data-bronnen samen te brengen, maken we deze data beter toegankelijk en kunnen we een gedetailleerd overzicht geven van welke bedrijven er actief zijn op de militaire markt.

ArmsTradeWatch heeft een inventaris gemaakt van de bedrijven actief op de militaire markt op basis van de rapportage over wapenhandelvergunningen, data over overheidscontracten en -aanbestedingen en de ledenlijsten van sectororganisaties en lobbygroepen. In deze database brengen we de basis bedrijfsgegevens, productinformatie en informatie over eigendomsrelaties en groepsstructuren over deze bedrijven samen.

Op deze blog zullen we informatie publiceren over ArmsTradeWatch en onderzoeksprojecten gedaan met onze database, zowel door anderen als door onszelf. Daarnaast ook nieuws over interessant onderzoek naar wapenhandel, ervaringen met en reflecties op data research en journalistiek. Verder signaleren we interessante databronnen en methodes om ze te gebruiken, enz. Als je op de hoogte wil blijven, registreer je op onze mailinglijst.

Deze eerste tekst introduceert ArmsTradeWatch, een nieuw data project om de Europese wapenindustrie en wapenhandel in kaart te brengen. Deze database geeft een inventaris van Europese bedrijven actief op de militaire markt of die wapens exporteren.